Elektriker får stor erstatning for elulykke

I efteråret faldt der endelig dom i en sag om en elulykke. En vigtig dom, der kommer til at få stor betydning for elektrikere fremover. Dansk El-Forbund har fulgt sagen hele vejen

hammer

 

Tilbage i 2013 var en elektriker og medlem af Dansk El-Forbund i gang med at renovere lejligheder i Brøndby. Han slukkede for HFIrelæet for at håndtere et kraftstik til opvaskemaskinen, da 400 V pludselig jog igennem hans krop. En oplevelse, der har haft store konsekvenser for ham – så store, at han i dag er på førtidspension. Nu har han endelig rettens ord for, at det er en arbejdsskade.

Det største som faglig sekretær

Niels Bo Nielsen har været faglig sekretær i Dansk El-Forbunds Københavnsafdeling i 28 år, hvor han har beskæftiget sig med blandt andet arbejdsskader, herunder elskader. Han har været involveret i den nu afgjorte sag, næsten lige siden ulykken skete for snart 10 år siden.

– Dommen er det største i mine mange år i organisationen. Først og fremmest får den betydning for elektrikeren, der nu får den erstatning, han er berettiget til. Men den kan også  komme de elektrikere til gavn, der kommer til skade ved elulykker i fremtiden. De vil nemmere kunne få anerkendt følgerne som en arbejdsskade, siger Niels Bo Nielsen.

For selv om lægeeksperterne stadig ikke er helt enige, har Østre Landsret nu slået fast, at det er følgerne af de 400 V gennem kroppen, der i dag stadig plager den nu 34–årige elektriker. Derfor har han for nyligt fået udbetalt de to første erstatninger fra arbejdsgiverens og et boligselskabs ansvarsforsikringsselskaber. Installationen i lejligheden var monteret forkert, så derfor skal også boligselskabet betale erstatning. Erstatningen skal blandt andet dække, hvad elektrikeren tabte i indtægt, mens han gik sygemeldt.

Venter stadig på erstatning

Niels Bo Nielsen var også med ved domsforhandlingen i byretten, hvor sagen startede. Allerede her fik elektrikeren fuldt medhold, men dommen blev anket til landsretten af både arbejdsgiveren og boligselskabet. Det fik de dog ikke noget ud af, for landsretten stadfæstede byrettens dom. Elektrikeren skal have erstatning fra arbejdsgiverens ulykkesforsikring for mén og tabt erhvervsevne, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) skal nu i gang med at regne ud, hvor meget det løber op i.

– Det bliver et anseeligt beløb, men jeg har advaret elektrikeren om, at han nu igen kan komme til at vente på en afgørelse. Jeg ved af erfaring, at der kan gå lang tid, før der kommer besked fra AES, siger Niels Bo Nielsen.

– Der skal ske en ny sagsbehandling. Også selv om AES allerede burde have de oplysninger, som de har brug for.

Vigtig landsretsdom

I forvejen har sagen taget absurd lang tid. Det er næsten en tredjedel af elektrikerens liv, der er gået med forløbet. Niels Bo Nielsen mener, at myndighederne bør speede op.

– I det store billede er det dog vigtigt, at det er landsretten, der nu har afsagt dom og ikke alene byretten. Det vejer tungere. Ved fremtidige sager vil der kunne henvises til, hvad landsretten afgjorde. Det er denne klare afgørelse, vi har manglet. Den kan også bruges, når vi kæmper for, at der skal gøres mere for at forebygge elulykker.

Fuld opbakning

Niels Bo Nielsen aner ikke, hvor mange arbejdstimer han har brugt på sagen. Det er rigtig mange, men det har været alle timerne værd.

– Elektrikeren skulle have fuld opbakning. Samtidig var det særlig vigtigt at få slået fast, at strøm i kroppen kan gøre skade, selv om skaden ikke opstår i strømmens direkte bane. Skader i andre dele af kroppen vil nu fremover også kunne anerkendes.

Undervejs var elektrikeren flere gange ved at give op, blandt andet fordi der kom divergerende erklæringer fra Retslægerådet. Men Niels Bo Nielsen, der gennem hele den komplicerede sag har fået et tæt forhold til den skadede elektriker og hans kone, overtalte ham til at holde fast.

– Nu kan han forhåbentlig snart få fred i kroppen med udbetalinger af erstatninger. Så kan jeg også sætte punktum for min del af forløbet, siger Niels Bo Nielsen, der fratrådte i afdelingen i fjor, men valgte at være med hele vejen til domsafsigelsen i landsretten i efteråret 2022.

 

Niels Bo Nielsen
Niels Bo Nielsen er stolt af, at det lykkedes at overbevise landsretten om, hvor stor skade strøm kan tilføre en elektrikers krop.  Foto: Claus Boesen

 

Vigtigt, hvis du har været udsat for stød

Som elektriker er der stor sandsynlighed for, at du vil få stød på et eller andet tidspunkt i dit arbejdsliv. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at stødskader efterfølgende kan give helbredsproblemer – afhængigt af spænding, strømstyrke og hvor længe, du er udsat for stødet. HUSK som udgangspunkt altid at arbejde uden spænding og ikke tage chancer. Er det ikke muligt at arbejde uden spænding, skal L-AUS-bestemmelser overholdes.

● Tag altid på skadestuen eller til egen læge, hvis du har fået stød. Selv små stød kan forårsage stor skade

● Få stødet registreret og anmeldt som arbejdsulykke i EASY på virk.dk

● Husk at få en kvittering på, at stødet er blevet registreret!

● Også stød, som ikke har medført sygefravær, skal registreres

 

I perioden marts 2018 – marts 2021 var Dansk El-Forbund i et samarbejde med Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning med til at sætte fokus på stødskader i forskningsprojektet ”Følger efter elulykker”. Du kan læse undersøgelsens resultater på elulykker.dk

Development: HJEMMESIDER.DK